Contact General Office

Here, we believe the Innovation that matters, will involve a hard look at what our customer experience is, and what it could be.


icon_widget_image SAT – THU 9:00 – 18:00 IRST (GMT +3:30) Friday is the weekend in Iran.


icon_widget_image No16, 8th floor, Madar Tower, Saadat Abad Blvd., Tehran, Iran


icon_widget_image (+98) 21 22134005-8


icon_widget_image info@chemitis.com

جایگزین زیرکنیوم (C60)

C60 یک خشک کن فلزی (اکتوات) است که جایگزین خوبی برای خشک کن های سرب و زیرکونیوم است.
  • قیمت پایین تری نسبت به زیرکونیوم و حتی اکتوات سرب دارد
  • C60 ، مانند سرب و زیرکونیوم ، خشک کننده تر است
  • در مقایسه با زیرکونیوم اکتات استفاده کمتری دارد
  • از نظر زیرکونیوم اکتات سمیت کمتری دارد
  • C60 روشنایی فیلم رنگ را در مقایسه با زیرکونیوم اکتات افزایش می دهد

Quick info

کاربردها

  • در رنگهای بدون سرب
  • در ترکیب با خشک کن ها مانند: کبالت ، کلسیم و منگنز
  • این یک ماده مرطوب کننده و پراکنده کننده رنگدانه خوب است که از مه و چین و چروک جلوگیری می کند

مقدار مصرف

مقدار معادل زیرکونیوم اکتات 24٪ یا سرب اکتوات 32٪

تست های استاندارد

شماره

عنوان

کد استاندارد

توضیحات

1

محتوای فلزی

ASTM D2373-05

روش آزمون استاندارد برای تعیین میزان کبالت در خشک کن های رنگ با روشEDTA

2

رنگ

ASTM D1544-04

روش استاندارد اندازه گیری رنگ مایعات شفاف ( گاردنر)

3

محتوای غیر فرار

ASTM D1644-01

روشهای استاندارد اندازه گیری محتوای غیر فرار وارنیش ها

4

ویسکوزیته

ASTM D1200-10

روش تست استاندارد ویسکوزیته به وسیله فورد کاپ

بسته بندی

بشکه آهنی 200 کیلویی