نیترات سدیم

نیترات یک یون چند اتمی است که شامل یک اتم نیتروژن و سه اتم اکسیژن است. نیترات سدیم یک نمک نیترات فلز قلیایی است که حاوی یون های سدیم و نیترات است. نیترات سدیم یک پودر کریستالی سفید شفاف ، بی رنگ و بی بو است. از نظر مصرف نهایی ، بازار نیترات سدیم را می توان به کود ، شیشه ، افزودنی های غذایی ، مواد شیمیایی ساختمانی ، مواد منفجره ، دارویی ، تصفیه فاضلاب و سایر موارد تقسیم کرد. محتوای کلر در محصول ما کمتر از 0.045 است.

Quick info

Category: