خشک کن پتاسیم

اکتوات پتاسیم

پتاسیم 2-اتیل هگزانوات

  • اکتوات پتاسیم خشک کن است و معمولاً در ترکیب با کبالت و اکتوات منگنز استفاده می شود
  • این یک ماده مرطوب کننده و پراکنده کننده رنگدانه خوب است و در ترکیب با کلسیم می توان از آن به عنوان عامل خشک شدن استفاده کرد.
  • اکتوات پتاسیم اثر “صورتی” کبالت را کاهش می دهد در حالی که زمان ژل و حداکثر دمای گرمازا را در زمان پخت تغییر می دهد.

Quick info

کاربرد

  • در رنگهای بدون سرب استفاده می شود
  • برای شروع کننده پلی استر و ایزوسیانورات استفاده می شود
  • به عنوان کاتالیزور برای پخت پلی یورتان استفاده می شود
  • پتاسیم اکتات همراه با کبالت اکتات برای اثر هم افزایی و کاهش تغییر رنگ ژل کت نهایی استفاده می شود.

جرئیات

گرید

صنعتی

شماره CAS

3164-85-0

شماره EINECS

205-743-6

بهترین زمان مصرف

1 سال

گرید ها

کد محصول

نام شیمیایی

در صد فلزی%

رنگ

شکل ظاهری

OCTitis K-15

اکتوات پتاسیم 24%

14.8-15.2

زرد کمرنگ

مایع شفاف

OCTitis K-8.6

اکتوات پتاسیم 18%

8.4-8.8

زرد کمرنگ

مایع شفاف

تست های استاندارد

شماره

عنوان

کد استاندارد

توضیحات

1

محتوای فلزی

ASTM D2373-05

روش آزمون استاندارد برای تعیین میزان کبالت در خشک کن های رنگ با روشEDTA

2

رنگ

ASTM D1544-04

روش استاندارد اندازه گیری رنگ مایعات شفاف ( گاردنر)

3

محتوای غیر فرار

ASTM D1644-01

روشهای استاندارد اندازه گیری محتوای غیر فرار وارنیش ها

4

ویسکوزیته

ASTM D1200-10

روش تست استاندارد ویسکوزیته به وسیله فورد کاپ

فرمول شیمیایی