ایزو نونانوئیک اسید

ایزو نونانوئیک اسید یک مایع شفاف و بی رنگ با بوی ضعیف و محلول در حلالهای معمول آلی است. این درجه اسید ایزونانوئیک مخلوطی از ایزومرها است و با اکسیداسیون ایزونونیل آلدهید بدست می آید.

Quick info

Category:

کاربرد ها

  • لوازم آرایشی
  • صابون های فلزی
  • سورفکتانت ها
  • کلریدهای اسیدی
  • رزین های آلکیدی
  • بازدارنده خوردگی
  • روان کننده ها

 

 

جزئیات

درجه

صنعتی

وزن مولکولی

158.24g/mol

خلوص

95%

فرمول مولکولی

C9H18O2

ظاهر

مایع بدون رنگ

وزن مخصوص

(20/20 0C)

0.896 – 0.904

CASشماره

3302-10-1

(3,5,5-Trimethylhexanoic Acid)

مقدار اسید

(KOHمیلی گرم/گرم)

339 min.

EINECSشماره

221-975-0

(3,5,5-Trimethylhexanoic Acid)

مدت فرایند

مقدار (تن متریک)

تا 25

تا 100

بیشتر از 100

حداکثر زمان (روز)

8

25

تماس گرفته شود

بسته بندی

بشکه 190 کیلوگرم ، IBC 1000 کیلوگرمی ، Iso Tank یا طبق درخواست مشتری.

فرمول شیمیایی