خشک کن آهن

اکتوات آهن

آهن 2-اتیل هگزانوات

  • اکتوات آهن فقط در دمای بالا خشک کننده فعال است ، در حالی که در دمای اتاق ، فعالیت خشک شدن بسیار ضعیفی از خود نشان می دهد
  • خشک کن آهن در تکمیل اجاق گاز پشتی استفاده می شود زیرا باعث پلیمریزاسیون و خشک شدن سریع می شود
  • هنگامی که در پوشش های آلکیدی خشک کننده هوا استفاده می شود ، اکتوات آهن از طریق خشک شدن بهبود می یابد
  • با جلوگیری از جذب خشک کن ها روی سطح رنگدانه ها ، براقیت آن را افزایش می دهد
  • اکتوات آهن یک عامل مرطوب کننده عالی برای کربن سیاه و اکسید آهن است

Quick info