سولفات کبالت هپتاهیدرات

سولفات کبالت هپتاهیدرات به صورت یک کریستال منوکلینیک قرمز ظاهر می شود که در دمای 100 درجه سانتیگراد مایع می شود و در دمای 250 درجه سانتیگراد بدون آب می شود. در آب حل می شود ، در اتانول کمی محلول است و به ویژه در متانول محلول است. به صورت هیدراته ، از سولفات کبالت در تهیه رنگدانه هایی که در چینی و شیشه نیز استفاده می شود ، استفاده می شود. سولفات کبالت (II) کاربردهای گسترده ای در باتری های ذخیره سازی ، حمام های آبکاری ، جوهرهای دلسوز و به عنوان مواد افزودنی به خاک و خوراک دام دارد.

Quick info