خشک کن کلسیم

اکتوات کلسیم

کلسیم 2-اتیل هگزانوات

  • اکتوات کلسیم یک خشک کن کمکی است که در ترکیب با خشک کن های فعال بسیار مثر است
  • اکتوات کلسیم باعث خشک شدن در شرایط نامساعد جوی مانند رطوبت زیاد و دمای پایین می شود
  • اکتوات کلسیم به بهبود درخشندگی و سختی و همچنین کاهش ابریشم و تشکیل پوست کمک می کند
  • به عنوان عامل پراکنده کننده و مرطوب کننده رنگدانه ها استفاده می شود
  • اکتوات کلسیم ، به عنوان یک خشک کن کمکی ، مشکلات از دست دادن خشکی را در زمان نگهداری طولانی مدت رنگ ها کاهش می دهد.

Quick info