خمیر بنزوئیل پراکسید

خمیر بنزوئیل پراکسید 50٪ (سخت کننده)

خمیر BPO 50، ، همچنین به عنوان سخت کننده شناخته می شود ، پراکندگی یکنواخت دی بنزوئیل پراکسید به شکل خمیر خامه ای صاف و غیر جدا کننده مقاوم در برابر آتش است که می تواند به راحتی در مونومرها و رزین ها حل شود. این محلول در اتیل استات و کمی حلال در نفت و الکلها و همچنین در حلالهای کلر نامحلول است. استفاده از این محصول نسبت به اشکال خشک دی بنزوئیل پراکسید آسان تر است و خطر کمتری دارد.

Quick info