لطفا سوالات فنی خود را از ما بپرسید، ما از آنها می آموزیم

این باعث افتخار تیم توسعه و تحقیقات شرکت خواهد بود، اگر بتواند به شما در جهت بهبود کسب و کار خود در زمینه شیمیایی، کمکی کرده باشند. لطفا سوالات خود را در این ایمیل برای ما بفرستید. قاعدتا هر چه اطلاعات داده شده در سوال کامل تر باشد، جوابی که ما به شما خواهیم داد نیز کامل تر خواهد بود.

tq@chemitis.com :ایمیل

Image Alt

تحقیق و توسعه

نقطه قوت ما که به آن افتخار می کنیم:


تحقیق و توسعه متخصص ما، واحد اصلی ترین زیرساخت ما ، بر ارتقاء فرمول ها و فناوری ها متمرکز است در حالی که محصولات جدید را یکی پس از دیگری منتشر می کند. اگر هر از گاهی وب سایت و خبرنامه های ما را بررسی کنید ، به سرعت متوجه خواهید شد. بر اساس نوآوری ها و دستاوردهای ما ، مدیر تحقیق و توسعه شرکت به عنوان فناور برتر کشور در سال 1398 انتخاب شد.


بر اساس تلاش های تمام نشدنی همکارانمان
، ما طیف گسترده ای از محصولات را داریم که در بخش های مختلف مانند رنگ ، پوشش ، شیشه ، کود ، تصفیه آب ، جوهر ، ضد یخ ، دارویی ، پتروشیمی و غیره استفاده می شود.