لطفا سوالات فنی خود را از ما بپرسید، ما از آنها می آموزیم

این باعث افتخار تیم توسعه و تحقیقات شرکت خواهد بود، اگر بتواند به شما در جهت بهبود کسب و کار خود در زمینه شیمیایی، کمکی کرده باشند. لطفا سوالات خود را در این ایمیل برای ما بفرستید. قاعدتا هر چه اطلاعات داده شده در سوال کامل تر باشد، جوابی که ما به شما خواهیم داد نیز کامل تر خواهد بود.

tq@chemitis.com :ایمیل

جایگزین زیرکنیوم (C60)

C60 یک خشک کن فلزی (اکتوات) است که جایگزین خوبی برای خشک کن های سرب و زیرکونیوم است.
  • قیمت پایین تری نسبت به زیرکونیوم و حتی اکتوات سرب دارد
  • C60 ، مانند سرب و زیرکونیوم ، خشک کننده تر است
  • در مقایسه با زیرکونیوم اکتات استفاده کمتری دارد
  • از نظر زیرکونیوم اکتات سمیت کمتری دارد
  • C60 روشنایی فیلم رنگ را در مقایسه با زیرکونیوم اکتات افزایش می دهد

Quick info

کاربردها

  • در رنگهای بدون سرب
  • در ترکیب با خشک کن ها مانند: کبالت ، کلسیم و منگنز
  • این یک ماده مرطوب کننده و پراکنده کننده رنگدانه خوب است که از مه و چین و چروک جلوگیری می کند

مقدار مصرف

مقدار معادل زیرکونیوم اکتات 24٪ یا سرب اکتوات 32٪

تست های استاندارد

شماره

عنوان

کد استاندارد

توضیحات

1

محتوای فلزی

ASTM D2373-05

روش آزمون استاندارد برای تعیین میزان کبالت در خشک کن های رنگ با روشEDTA

2

رنگ

ASTM D1544-04

روش استاندارد اندازه گیری رنگ مایعات شفاف ( گاردنر)

3

محتوای غیر فرار

ASTM D1644-01

روشهای استاندارد اندازه گیری محتوای غیر فرار وارنیش ها

4

ویسکوزیته

ASTM D1200-10

روش تست استاندارد ویسکوزیته به وسیله فورد کاپ

بسته بندی

بشکه آهنی 200 کیلویی