خشک کن زیرکونیوم

اکتوات زیرکونیوم

2-اتیل هگزانوات زیرکونیوم

  • خشک کن های زیرکونیوم به علت محدودیت قانونی برای محدودیت سرب به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند
  • اکتوات زیرکونیوم کارآمد از طریق / خشک کن کمکی است که به طور کلی در ترکیب با کبالت و کلسیم استفاده می شود
  • بر خلاف سرب ، زیرکونیوم یک عامل مرطوب کننده و پراکنده رنگدانه ضعیف است ، بنابراین ترکیب با کلسیم ضروری است

Quick info