خشک کن روی

 اکتوات روی

روی 2-اتیل هگزانوات

  • اکتوات روی یک خشک کن کمکی است و عموماً همراه با فلزات اکسیداسیون کاهش می یابد
  • خشک کن روی باعث می شود فیلم با باز شدن خشک شدن سطح “باز” بماند ، بنابراین از طریق خشک شدن بهبود می یابد و از ایجاد چین و چروک جلوگیری می کند ، به ویژه در فیلم ها و مینای حاوی کبالت
  • روی یک عامل مرطوب کننده و پراکنده کننده قوی است
  • اکتوات روی دارای رنگ بسیار روشن است بنابراین می توان بدون تغییر رنگ فیلم به آن اضافه کرد

Quick info