لطفا سوالات فنی خود را از ما بپرسید، ما از آنها می آموزیم

این باعث افتخار تیم توسعه و تحقیقات شرکت خواهد بود، اگر بتواند به شما در جهت بهبود کسب و کار خود در زمینه شیمیایی، کمکی کرده باشند. لطفا سوالات خود را در این ایمیل برای ما بفرستید. قاعدتا هر چه اطلاعات داده شده در سوال کامل تر باشد، جوابی که ما به شما خواهیم داد نیز کامل تر خواهد بود.

tq@chemitis.com :ایمیل

خشک کن پتاسیم

اکتوات پتاسیم

پتاسیم 2-اتیل هگزانوات

  • اکتوات پتاسیم خشک کن است و معمولاً در ترکیب با کبالت و اکتوات منگنز استفاده می شود
  • این یک ماده مرطوب کننده و پراکنده کننده رنگدانه خوب است و در ترکیب با کلسیم می توان از آن به عنوان عامل خشک شدن استفاده کرد.
  • اکتوات پتاسیم اثر “صورتی” کبالت را کاهش می دهد در حالی که زمان ژل و حداکثر دمای گرمازا را در زمان پخت تغییر می دهد.

Quick info

کاربرد

  • در رنگهای بدون سرب استفاده می شود
  • برای شروع کننده پلی استر و ایزوسیانورات استفاده می شود
  • به عنوان کاتالیزور برای پخت پلی یورتان استفاده می شود
  • پتاسیم اکتات همراه با کبالت اکتات برای اثر هم افزایی و کاهش تغییر رنگ ژل کت نهایی استفاده می شود.

جرئیات

گرید

صنعتی

شماره CAS

3164-85-0

شماره EINECS

205-743-6

بهترین زمان مصرف

1 سال

گرید ها

کد محصول

نام شیمیایی

در صد فلزی%

رنگ

شکل ظاهری

OCTitis K-15

اکتوات پتاسیم 24%

14.8-15.2

زرد کمرنگ

مایع شفاف

OCTitis K-8.6

اکتوات پتاسیم 18%

8.4-8.8

زرد کمرنگ

مایع شفاف

تست های استاندارد

شماره

عنوان

کد استاندارد

توضیحات

1

محتوای فلزی

ASTM D2373-05

روش آزمون استاندارد برای تعیین میزان کبالت در خشک کن های رنگ با روشEDTA

2

رنگ

ASTM D1544-04

روش استاندارد اندازه گیری رنگ مایعات شفاف ( گاردنر)

3

محتوای غیر فرار

ASTM D1644-01

روشهای استاندارد اندازه گیری محتوای غیر فرار وارنیش ها

4

ویسکوزیته

ASTM D1200-10

روش تست استاندارد ویسکوزیته به وسیله فورد کاپ

فرمول شیمیایی