خشک کن سرب

اکتوات سرب

سرب 2-اتیل هگزانوات

  • اکتوات سرب خشک کن است و خشک شدن را یکنواخت می کند
  • در کل ضخامت فیلم عمل می کند و انعطاف پذیری ، استحکام و دوام فیلم را افزایش می دهد
  • همراه با تیتانات بوتیل ، اکتوات سرب به عنوان شتاب دهنده برای سخت شدن رزین های سیلیکون استفاده می شود.
  • اکتوات سرب مقاومت آب و نمک فیلم را بهبود می بخشد
  • این زمان خشک شدن روغن دانه کتان دو جوش را بهبود می بخشد و روغن جوشانده شفاف و بسیار کم رنگ به دست می آورد.

Quick info