لطفا سوالات فنی خود را از ما بپرسید، ما از آنها می آموزیم

این باعث افتخار تیم توسعه و تحقیقات شرکت خواهد بود، اگر بتواند به شما در جهت بهبود کسب و کار خود در زمینه شیمیایی، کمکی کرده باشند. لطفا سوالات خود را در این ایمیل برای ما بفرستید. قاعدتا هر چه اطلاعات داده شده در سوال کامل تر باشد، جوابی که ما به شما خواهیم داد نیز کامل تر خواهد بود.

tq@chemitis.com :ایمیل

ایزو نونانوئیک اسید

ایزو نونانوئیک اسید یک مایع شفاف و بی رنگ با بوی ضعیف و محلول در حلالهای معمول آلی است. این درجه اسید ایزونانوئیک مخلوطی از ایزومرها است و با اکسیداسیون ایزونونیل آلدهید بدست می آید.

Quick info

دسته:

کاربرد ها

  • لوازم آرایشی
  • صابون های فلزی
  • سورفکتانت ها
  • کلریدهای اسیدی
  • رزین های آلکیدی
  • بازدارنده خوردگی
  • روان کننده ها

 

 

جزئیات

درجه

صنعتی

وزن مولکولی

158.24g/mol

خلوص

95%

فرمول مولکولی

C9H18O2

ظاهر

مایع بدون رنگ

وزن مخصوص

(20/20 0C)

0.896 – 0.904

CASشماره

3302-10-1

(3,5,5-Trimethylhexanoic Acid)

مقدار اسید

(KOHمیلی گرم/گرم)

339 min.

EINECSشماره

221-975-0

(3,5,5-Trimethylhexanoic Acid)

مدت فرایند

مقدار (تن متریک)

تا 25

تا 100

بیشتر از 100

حداکثر زمان (روز)

8

25

تماس گرفته شود

بسته بندی

بشکه 190 کیلوگرم ، IBC 1000 کیلوگرمی ، Iso Tank یا طبق درخواست مشتری.

فرمول شیمیایی