لطفا سوالات فنی خود را از ما بپرسید، ما از آنها می آموزیم

این باعث افتخار تیم توسعه و تحقیقات شرکت خواهد بود، اگر بتواند به شما در جهت بهبود کسب و کار خود در زمینه شیمیایی، کمکی کرده باشند. لطفا سوالات خود را در این ایمیل برای ما بفرستید. قاعدتا هر چه اطلاعات داده شده در سوال کامل تر باشد، جوابی که ما به شما خواهیم داد نیز کامل تر خواهد بود.

tq@chemitis.com :ایمیل

خشک کن مس

اکتوات مس

مس 2-اتیل هگزانوات

  • از آنجا که اکتوات مس به عنوان یک قارچ کش در آغشته سازی چوب عمل می کند ، معمولاً از رنگ های ته کشتی استفاده می شود
  • اکتوات مس به تدریج در حضور آب دریا به هیدروکسید مس و 2-اتیل هگزانوئیک اسید هیدرولیز می شود. هیدروکسید مس یک سم فعال است
  • خاصیت حشره کش آن باعث محافظت طولانی مدت در برابر موریانه ها ، سوسک ، آمبروزیا و بسیاری از حشرات دیگر می شود که به چوب/چوب حمله می کنند.

Quick info

کاربرد

  • معمولاً در رنگهای کف کشتی استفاده می شود
  • اکتوات مس به عنوان عامل ضد پوسیدگی در منسوجات ، بند ناف و غیره و برای جلوگیری از پوسیدگی خشک و رشد کپک در چوب استفاده می شود.
  • ممکن است بر روی پارچه های نساجی با غوطه ور کردن ، سمپاشی یا آغشته شدن اعمال شود

جزئیات

گرید

صنعتی

شماره CAS

149-11-1

شماره EINECS

205-731-0

بهترین زمان مصرف

1 سال

گریدها

کد محصول

نام شیمیایی

در صد فلزی%

رنگ

شکل ظاهری

OCTitis Cu-10

اکتواتمس  10%

9.8-10.2

سبز تیره

مایع شفاف

OCTitis Cu-8

اکتوات مس 8%

7.8-8.2

سبز

مایع شفاف

OCTitis Cu-6

اکتوات مس6%

5.8-6.2

سبز

مایع شفاف

تست های استاندارد

شماره

عنوان

کد استاندارد

توضیحات

1

محتوای فلزی

ASTM D2373-05

روش آزمون استاندارد برای تعیین میزان کبالت در خشک کن های رنگ با روشEDTA

2

رنگ

ASTM D1544-04

روش استاندارد اندازه گیری رنگ مایعات شفاف ( گاردنر)

3

محتوای غیر فرار

ASTM D1644-01

روشهای استاندارد اندازه گیری محتوای غیر فرار وارنیش ها

4

ویسکوزیته

ASTM D1200-10

روش تست استاندارد ویسکوزیته به وسیله فورد کاپ

فرمول شیمیایی