لطفا سوالات فنی خود را از ما بپرسید، ما از آنها می آموزیم

این باعث افتخار تیم توسعه و تحقیقات شرکت خواهد بود، اگر بتواند به شما در جهت بهبود کسب و کار خود در زمینه شیمیایی، کمکی کرده باشند. لطفا سوالات خود را در این ایمیل برای ما بفرستید. قاعدتا هر چه اطلاعات داده شده در سوال کامل تر باشد، جوابی که ما به شما خواهیم داد نیز کامل تر خواهد بود.

tq@chemitis.com :ایمیل

Image Alt

نقاط قوت

مواد شیمیایی با کیفیت و قیمت رقابتی

مهارت سازمانی

واحد تحقیق و توسعه متخصص

پرسنل متخصص با سابقه کار قابل توجه

بیشتر شبیه یک خانواده باشید تا یک گروه

راه حل های سریع ، با کیفیت و مقرون به صرفه

در دسترس بودن 24 ساعته برای مشتریان ما

با استفاده از ابزار دقیق روز دنیا